Privacy Verklaring The Unit S&C

Dit is de privacy verklaring van The Unit S&C. Ingeschreven op het adres Tureluurstraat 11, 8446 HJ in Heerenveen. De trainingsruimtes waar activiteiten plaatsvinden zijn gevestigd aan de Pompmakker 12G, 8447 GJ te Heerenveen en Apolloweg 17P, 8938 AT te Leeuwarden. The Unit S&C is ingeschreven bij de KVK onder nummer 51559013.
ALGEMEEN

Als je een abonnement hebt bij The Unit, een abonnement wil afsluiten of uit interesse onze website bezoekt of reageert op onze social media uitingen, dan hebben wij bepaalde informatie en gegevens van je nodig. Op de verwerking van jouw gegevens is wet- en regelgeving van toepassing, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’)/AVG (per 25 mei 2018). 

Hieronder hebben wij voor jou op een rijtje gezet
a) welke gegevens wij van jou verwerken
b) waarom wij dat doen
c) hoe wij met jou persoonsgegevens omgaan. 

Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door The Unit S&C. 

Omdat wij een dynamisch bedrijf zijn in een zich snel ontwikkelende omgeving, is het van belang dat wij ons privacy beleid van tijd tot tijd actualiseren. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op onze website. We adviseren je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

a) Welke van jouw gegevens worden door ons verwerkt?

The Unit S&C verwerkt persoonsgegevens. Volgens de Wbp/AVG is een persoonsgegeven “elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die tot jouw persoon te herleiden zijn. 

Gegevens van onze (potentiële) leden Bij het aangaan van een The Unit S&C abonnement verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, bankrekeningnummer, telefoonnummer en je e-mailadres. Dit doen wij ook als jij een proefles aanvraagt. 

Gegevens van onze websitebezoekers Van iedere bezoeker van onze website, worden eveneens (persoons)gegevens verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina zelf invult, zoals je e-mailadres, naam, thuis- of werkadres of een telefoonnummer. 

Social media uitingen
De gegevens van personen die zij zelf invullen op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van reacties van personen op social media uitingen worden door The Unit S&C verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals je e-mailadres, naam, thuis- of werkadres of een telefoonnummer. 

Surf- en klikgedrag
Daarnaast verzamelen we informatie over je bezoek aan onze website. Het gaat daarbij in eerste instantie om gegevens die jouw browser standaard naar elke website stuurt, die je bezoekt. Denk daarbij aan je IP-adres.

Wij kunnen ook informatie verzamelen over welke pagina’s van onze website je bekijkt, op welke links (koppelingen) je klikt, hoe vaak je onze website bezoekt en welke andere handelingen die je verricht; oftewel je surf- en klikgedrag. 

Cookies
Een cookie is een kleine hoeveelheid data, die een server naar jouw browser stuurt, met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Op die manier kan de server jouw browser eenvoudig opnieuw herkennen. Onze website maakt gebruik van (tijdelijke) cookies. Soms zijn dat cookies van derden. The Unit S&C heeft overigens geen toegang tot die cookies van derden.

b) Waarom verwerken wij je gegevens (doeleinden)?

Dienstverlening
Zonder verwerking van jouw persoonsgegevens, kan The Unit S&C haar diensten niet aan je leveren. We kunnen dan bijvoorbeeld geen lidmaatschap aanmaken, waardoor het verkrijgen van toegang tot een vestiging van The Unit S&C voor jou niet mogelijk zal zijn. Of als je ons een vraag hebt gesteld, dan kunnen we die niet beantwoorden. En zonder je gegevens is de informatie op onze website voor jou (niet goed) beschikbaar of worden bepaalde functies van die website onbruikbaar. 

The Unit S&C werkt samen met partners, bijvoorbeeld voor het aanbieden van onze diensten of het incasseren van openstaande facturen. Het kan dus voorkomen dat wij je persoonsgegevens aan die partners verstrekken. Van onze partners verlangen wij, dat zij tenminste voldoen aan de Wbp/AVG. Zij moeten voorzichtig omgaan met jouw persoonsgegevens en het is hen verboden om jouw gegevens ergens anders voor te gebruiken dan waarvoor ze aan hen zijn verstrekt. 

Wettelijke verplichting
The Unit S&C kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om je persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. 

Marketing- en verkoopactiviteiten
The Unit S&C kan jouw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van marketingen verkoopactiviteiten (ook na beëindiging van je lidmaatschap) ten behoeve van haar eigen dienstverlening. Voor alle duidelijkheid: wij verkopen de persoonsgegevens van onze leden niet aan derden zodat zij die gegevens kunnen gebruiken voor hun direct marketing activiteiten! (Markt)onderzoek- en analyses Je persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om zowel onze website als onze diensten te verbeteren. 

Cookies
Met behulp van cookies kunnen wij bijvoorbeeld onze informatie en advertenties op webpagina’s van anderen laten afbeelden, zodat die pagina’s beter aansluiten bij jouw persoonlijke voorkeuren of interesses.

c) Hoe gaan wij om met jouw gegevens?

Beveiliging 
The Unit S&C zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van de gegevens van haar leden. Jouw gegevens zijn daarom niet voor alle medewerkers van The Unit S&C in te zien. Daarnaast gebruiken we jouw gegevens alleen zoals in ons privacy beleid is vastgelegd. 

Bewaartermijn
Wij bewaren je gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een lidmaatschap van The Unit S&C hebt, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van je lidmaatschap. 

Afhankelijk van je browser instellingen worden tijdelijke cookies kort na je bezoek verwijderd.

d) Hoe kun je invloed uitoefenen op de verwerking van je persoonsgegevens?

Inzage
Ieder lid heeft recht op inzage van zijn of haar persoonsgegevens. Hiervoor kan je je wenden tot Anne Bart of Mariska de Vries via een email aan info@theunitsc.nl onder vermelding van “inzage verzoek” en voorzien van je naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. The Unit S&C is gerechtigd om je hiervoor € 4,50 administratiekosten in rekening te brengen. 

Correctie
Ieder lid heeft ook het recht om zijn of haar persoonsgegevens te laten corrigeren als deze niet juist zijn. Ook dit kun je op bovenstaande wijze laten doen. Wij zullen binnen 4 weken een schriftelijke reactie geven. 

Verzet
Wanneer je persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of dan noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting, kun je tegen dat gebruik bezwaar maken. Je kunt je daarom vooral verzetten tegen het gebruik van jouw gegevens voor commerciële doeleinden, zoals direct marketing activiteiten alsook de verstrekking van jouw gegevens aan derden voor diezelfde direct marketing doeleinden. Dat kan zelfs, wanneer je in een eerder stadium toestemming hebt gegeven voor dat gebruik. 

Mocht je er dus bezwaar tegen hebben dat The Unit S&C jouw persoonsgegevens gebruikt voor de onderstaande commerciële doeleinden, stuur dan een email naar het voorbedoelde adres onder vermelding van “bezwaar gebruik gegevens”. Voorzie deze email van je naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Wij zullen binnen 4 weken na je bezwaar schriftelijk reageren. 

Vermeld duidelijk in je brief tegen welke vorm van gebruik van je persoonsgegevens je bezwaar maakt: – The Unit S&C direct mailing per post; en/of – Commerciële e-mail, waaronder ook de nieuwsbrief van The Unit S&C 

Uiteraard doen wij er alles aan om jouw bezwaar zo snel als mogelijk is administratief te verwerken. Het kan enige tijd duren, voordat we dit hebben gedaan en het is dus mogelijk dat je in de tussentijd nog door ons wordt benaderd. 

Geen cookies 
Jouw webbrowser zal – net als de meeste webbrowsers – automatisch cookies accepteren. Je kunt zelf de instellingen van jouw browser aanpassen. Afhankelijk van je browser en je machtigingen kun je er voor kiezen om alle cookies automatisch te weigeren. Als je hiervoor kiest, is er wel kans dat bepaalde functies van de websites die je bezoekt, waaronder de website van The Unit S&C, niet meer zullen werken of door jou niet meer te gebruiken zijn. 

Cookies van derden, die zijn aangesloten bij de branchevereniging Interactive Advertising Bureau Nederland (IAB) zullen vanaf september 2011, ongeacht jouw instellingen, niet automatisch op je harde schijf worden geplaatst. Bij iedere advertentie van deze derden zal een informatie icoontje zichtbaar zijn. Door op dit icoontje te klikken, kom je op de website vanhttp://www.youronlinechoices.eu/nl/. Voor de advertentiecookies van Google, kun je je op deze pagina afmelden: https://www.google.com/intl/nl/policies/technologies/ads/.